BYGGSERVICE RYCKER UT

För att bättre kunna serva kunder och ta hand om akuta uppdrag startade SATAB avdelningen byggservice. En servicegrupp som har till mission att ta hand om alla de skiftande ärenden som kräver direkta och effektiva åtgärder.

– Här arbetar vi med flexibilitet i ordets rätta bemärkelse, uttrycker Peder Jensen som basar för byggservice. Vi sätter in resurser när och där det behövs. Det handlar om snabbare uppdrag som inte kräver resurser under längre tid.

BByggservice har bland annat avtal med Telgekoncernen där alla företag inom koncernen kan anlita SATAB inom avtalet. Där ingår även arbeten som kommer in via felanmälan från skolor, dagis, äldreomsorg samt hyresgäster.

– Våra uppdrag består till stor del av att ta hand om vattenskador. Vi har renoverat många badrum och tagit hand om läckande tak och åtgärdat en del översvämningar. I övrigt kan det handla om allt möjligt från helrenovering av lägenhet till byte av dörr.

Allt och lite till

– Privatpersoner tar ofta hjälp av oss för att sätta upp ett staket eller bygga en altan. Vi murar och putsar, vi kan lägga stenplattor, ta hand om tak, fixa en grund som läckt samt utföra diverse el- och rörarbeten. Det är även byggservice som har i uppdrag att montera nya hus för Smålandsvillan i Södertälje- och Stockholmstrakten.

På plats inom en timme

Fastighetsservice är ett relativt nytt område för SATAB. Men redan efter cirka två år förvaltar bolaget närmare 250 000 kvadratmeter fastighetsyta, med målsättning att ytterligare utöka verksamheten.

SATAB har avtal med Telge Fastigheter om att upprätthålla funktionerna på fastigheterna inom två av deras tre förvaltningsområden. Ett avtal som bland annat innebär att SATAB ska vara på plats inom en timme vid akuta ärenden.

– Vi har en fördel i och med att vi jobbat i deras verksamhet under 15 års tid, berättar Peder Jensen. Det gör att vi känner dem och deras lokaler. Ändå är det ett utmanande arbete för både kontors- och servicepersonalen.

Heltäckande åtgärdspaket

SATAB utför allt från akuta åtgärder till förebyggande service och underhåll. Man går ronder för att kontrollera brandsäkerhet, kranar, driftsutrymmen, tak, hängrännor och mycket mer. Vissa jobb kommer in via felanmälan och avrapporteras när det är utfört.

– En av våra styrkor är att vi har tillgång till byggservice och kan ombesörja allt, vilket underlättar för uppdragsgivaren. Vi har även samarbete med BIAB som hjälper oss med brandskyddet och där har de behörigheter vi själva saknar.