EN VÄLOLJAD ORGANISATION MED YRKESSKICKLIGA INDIVIDER

Många års verksamhet har format SATAB till vad det är idag. Ett stabilt serviceföretag som går sin egen väg i den hårda konkurrensen. Här är man mån om att ta tillvara såväl kundrelationer som de egna interna resurserna. Samtidigt som man har skapat en helhet genom att låta olika affärsområden korsbefrukta varandra.

Namnet beskriver vad som har fört företaget framåt under 20 verksamhetsår. SATAB står för Södertälje Alltjänst AB. Med Södertälje och Stockholm som geografiskt område arbetar bolaget för att ge kunderna så mycket valuta för pengarna som möjligt. Man kan med fog påstå att SATAB har lyckats i sin gärning. En stark tillväxt under de senaste åren vittnar om att man satsat på rätt saker och är bra på det som erbjuds kunderna.

Kunder som återfinns inom kommun, landsting och företag, plus en hel del privatpersoner. – Det finns en policy i företaget som vi haft under alla år, vilken handlar om att sköta våra åtagande och göra det bra, säger Peder Jensen som är en av tre delägare i firman. – Vi har en speciell SATAB-atmosfär som speglar drivet i organisationen. För oss handlar det om att ta allvarligt på uppgiften samtidigt som arbetsglädjen måste finnas med. Glädje i jobbet som gärna får smitta av sig på både kunder och de uppgifter som utförs.

Stabil bas att stå på

Det är byggarbeten och fastighetsservice som skapar själva grundbulten i verksamheten. Mestadels handlar det om ROT-arbeten, där SATAB fungerar som total-entreprenör. De flesta yrkesroller har man inom de egna väggarna, övrigt i samarbete med underentreprenörer som är proffs inom sina respektive arbetsområden.

– Solskydd är ett annat affärsområde som hängt med under många år, berättar Peder. Något som är relativt nytt är satsningen på kök och badrum. En egen utställning i butiken skapar tillsammans med byggservice en helhet som kan ta hand om projekten från början till slut.

Ett litet uppdrag som SATAB utför i närområdet är montering av Smålandsvillan i nyproduktion. De sätter ihop huset på färdig grund, lägger på tak, samt monterar annan utrustning.

Kompetensen i företaget

Den 26 man starka arbetsstyrkan är handplockad med omsorg. Ett härligt gäng som jobbar under devisen; ”frihet under ansvar”.

– Det är inte så styrt här. Vi anser och tror att jobbet blir bättre utfört om folk själva får ta ansvar över sina arbetsuppgifter, menar Peder. Med ansvar kommer motivation och det är något som skapar arbetsglädje, vilket vi eftersträvar här på SATAB.

Företaget lägger resurser på både intern- och vidareutbildningar för att få den kompetens och behörighet som behövs. Kvalitets- och miljöcertifiering ISO9001 och ISO14001 är på plats. Man tar även emot lärlingar för att ge ungdomar en chans att komma in i arbetslivet.

Resultaten får tala

SATAB har växt kraftigt de senaste åren, bland annat genom att ta in större arbeten med totalentreprenader. Detta har uppskattats av kunderna och gett ringar på vattnet. Nya uppdrag kommer oftast genom mun till mun-metoden.

– Det viktigast är att göra ett bra arbete och låta jobben tala. Dessutom är vi måna om att få ett bra avslut på jobben vi har, även om något har gått fel under vägen.

Peder berättar en anekdot om en händelse då en medarbetare satte andan i halsen, men med ett överraskande slut:

– Vi var och installerade kylmaskiner på Huddinge sjukhus. Allt var klart för att köras igång. Vår medarbetare tryckte på knappen och då hände det – hela avdelningen släcktes ner! Vad han inte visste var att; just den dagen, den tiden, testades reservaggregaten på sjukhuset.