Ventilation & Konvertering Värmesystem

Inomhusklimat.

 • Vi åtar oss hela s.k. installationspaket med ventilation, styr, rör och el. Detta i samarbete med etablerade kontakter inom varje funktion.
 • Vi erbjuder även utredning med avseende på förbättring och energibesparingar inom VVS installationer.
 • Vi fungerar också som totalentreprenör för ombyggnationer av VVS och ventilation.

Våra tjänster omfattar vanligtvis:

 • Installation av Ventilations anläggningar
 • Injustering av flöden i vvs system
 • Filmning
 • Rengöring
 • Service
 • Drift-åtgärder med fokus på energibesparing, exempelvis konverteringar av värme och ventilation
 • OVK-åtgärder
 • Demontering
 • Service och Underhåll värmeanläggningar
 • Installation av Värmeanläggningar
 • Värmepumpar
 • Serviceavtal
 • Jourservice till avtalskunder
 • Prestandamätning av Värmeanläggningar
 • El & VVS arbeten tillsammans med våra samarbetspartners

Vi granskar och kvalitetssäkrar alla eventuella underentreprenörer.